A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A
Przedszkole Nr 14

Spotkanie Rady Dzieci, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców

18.03.2015 10:22

19 lutego 2015r. odbyło się uroczyste spotkanie  w którym uczestniczyli: Rada Rodziców , Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Celem spotkania było podsumowanie półrocznej wspólnej pracy. Naradę rozpoczęła Przewodnicząca Rady Rodziców, która powitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła porządek spotkania i zaprosiła  członków Rady Dzieci o zaprezentowanie swojego wystąpienia. Dzieci wystąpiły z opiekunem Ireną Żurawską. Zagrały role w przedstawieniu pt. „Prawa dziecka” w oparciu o opowieść J. Korczaka. Rodzice również byli zaangażowani i wzięli czynny udział w przedstawieniu  - odczytywali teksty – prawa dziecka. Na koniec przedstawienia dzieci zaprezentowały taniec „dworski”, który wzbudził ogromny podziw. Występ Rady Dzieci spotkał się z aprobatą wszystkich zebranych, było dużo braw i radości.  

Podczas  spotkania opiekun Rady Dzieci przedstawiła sprawozdanie  z półrocznej działalności.
Sprawozdanie Rady Dzieci.docx

 


Galeria


Przedszkole Nr 14
75-445 Koszalin
ul. M. Wańkowicza 15
tel. 94-343-26-83

e-mail: przedszkole14@przedszkole14.com Dyrektor: Irena Żurawska Wicedyrektor: Stela Radzewicz
Zdjęcie jednostki
Kalendarz wydarzeń

styczeń 2019