A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A
Przedszkole Nr 14

„Pięć lat mam, swój organizm dobrze znam, czyli co o anatomii człowieka powinien wiedzieć przedszkolak”- "Leśne Duszki" i "Sówki mądre główki"

11.01.2017 20:40

   Anatomia to nauka o budowie zewnętrznej i wewnętrznej człowieka, którego ciało składa się z około 50 000 mld komórek. To 10 000 razy więcej, niż liczba ludzi na Ziemi. Komórki są tworzone przez 6000 000 000 000 000 mld cząsteczek m. in. białek, tłuszczów, cukrów i aminokwasów. To 60 razy tyle, co gwiazd w widocznej części wszechświata. Dla każdego, kto nie bada anatomii człowieka w sposób ściśle naukowy powyższe dane są abstrakcyjne. Pojawia się zatem pytanie- w jaki sposób przedstawić przedszkolakowi to jak funkcjonuje jego ciało, skoro wielu dorosłych nie potrafi sobie wizualizować wspomnianych danych?

   Ludzkie ciało- to nie tylko liczby, to przede wszystkim skomplikowana machina, albo niezwykła fabryka, w której zachodzą procesy widoczne na zewnątrz, ale także i takie, których nie widać- jednak ich skutki są odczuwalne dla każdego człowieka, bez względu na wiek.

   Dzieci od wczesnego dzieciństwa płaczą, są głodne, czują ból. W miarę rozwoju pokazują np. skąd płyną łzy, gdzie je boli, gdzie rosną włosy itp. Wraz  z poznaniem swojego ciała (tzn. zewnętrznej budowy, gdyż tę mogą zobaczyć) pojawiają się pytania- skąd są łzy, dlaczego rosną włosy, dlaczego boli, dlaczego krew jest czerwona i wiele, wiele innych.

   Innowacja pt. „Pięć lat mam, swój organizm dobrze znam-  czyli co o anatomii człowieka powinien wiedzieć przedszkolak” podejmuje próbę eksploracji ludzkiego ciała, zachęca przedszkolaków do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. Program w prosty i przystępny sposób przybliży dzieciom budowę organizmu, mechanizm działania narządów. Wyselekcjonowane informacje, dostosowane do wieku wspomogą młodych odkrywców
w rozbudzaniu świadomości szacunku nie tylko w odniesieniu do własnego ciała, ale również innych ludzi.

   Innowacja poruszy także zagadnienie „złego dotyku”- takiego, który powoduje u dziecka, które go doświadczyło, nie tylko ból fizyczny, ale również zakłopotanie, czy poczucie, że nie chce być w taki właśnie sposób dotykane. 

   Edukacja przedszkolna nastawiona jest na rozwijanie autonomii dziecka, jego socjalizację jak również na wyposażenie wychowanka w rozmaite umiejętności  i wiadomości dostosowane do wieku. Podstawowy zasób pojęć, jakimi musi posługiwać się mały człowiek, aby móc zrozumieć otaczający go świat jest najczęściej przyswajany na drodze wielokrotnych powtórzeń, edukacji poprzez zabawę oraz stymulacji wielozmysłowej pozwalającej kojarzyć konkretne pojęcia lub sytuacje z wcześniejszymi wrażeniami.  Treści zawarte w niniejszej innowacji uaktywniają różnorodne funkcje: spostrzeganie, ćwiczenie uwagi i pamięci, kojarzenie ze sobą wrażeń wielozmysłowych.

   Innowacja, oprócz zapoznania dzieci z budową i funkcjonowaniem organizmu człowieka, ma również za zadanie rozbudzić szacunek do swojego ciała i ciała innych ludzi, co ma doprowadzić do zniwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci. Kolejnym zadaniem programu jest pomóc przedszkolakom w odpowiedzi na ważne dla nich pytania np. kim jestem?, jaki jestem?, jaki chciałbym być?, dlaczego jestem wyjątkowy?.

   Odpowiedzi na powyższe pytania tworzą „system ja” dziecka tzn. układ powiązanych wzajemnie procesów: samowiedzy, samooceny i samoregulacji zachowania. Samoświadomość to dostrzeganie odrębności swojego istnienia, poczucie własnej podmiotowości oraz sprawczości. Dziecko z rozwijającą się samoświadomością dowiaduje się, że ma prawo decydować o tym jak chce być traktowane np. nie chce być bite lub dotykane w sposób sprawiający mu ból czy zakłopotanie. Ostatnim celem jaki zakłada innowacja jest kształcenie właściwej reakcji właśnie na „zły dotyk”, mogący pochodzić od rówieśników jak również osób dorosłych.

   Omawiana innowacja została wdrożona do realizacji w grudniu 2016 roku obejmuje dzieci z dwóch grup- „Sówki Mądre Główki” oraz „Leśne Duszki”. Przedszkolaki na pierwszych, wprowadzających zajęciach, zapoznały się z tematyką, którą będą realizowały w czasie roku szkolnego. Przygotowana prezentacja multimedialna pozwoliła młodym badaczom przypomnieć sobie posiadaną wiedzę na temat własnego organizmu, ale również „uchyliła rąbka tajemnicy” dotyczącej kolejnych zagadnień, tym samym rozbudzając ich zainteresowanie. Zajęci będą prowadzone dwa razy w miesiącu, jednocześnie w dwóch grupach, co z kolei jest doskonałą okazją do integracji grup przedszkolnych. Jako autorki i realizatorki innowacji zdajemy sobie sprawę, że postawiłyśmy przed naszymi wychowankami ambitny cel, ale mamy pewność, że zostanie on osiągnięty, tym bardziej, że Sówki i Duszki współpracowały już przy realizacji innych projektów edukacyjnych.

  

                                                                                           Stela Radzewicz

                                                                                          Agnieszka Nilek

 


Galeria


Przedszkole Nr 14
75-445 Koszalin
ul. M. Wańkowicza 15
tel. 94-343-26-83

e-mail: przedszkole14@przedszkole14.com Dyrektor: Irena Żurawska Wicedyrektor: Stela Radzewicz
Zdjęcie jednostki
Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2019