A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A
Przedszkole Nr 14

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

30.05.2017 18:24

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

 

Program kierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do rodziców i opiekunów dzieci, wychowawców.
Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego. 
Program pn. "Czyste powietrze wokół nas" powstał w 1997 roku. Program ma charakter profilaktyczny i rekomendowany jest przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Dostosowany jest do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci.

Kształtowanie postaw zaczyna się od najmłodszych lat. Program stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwego wpływu dymu tytoniowego. Postawa obronna wobec palenia tytoniu wykształcona w wieku przedszkolnym procentować będzie przez całe dorosłe życie.

Celem projektu jest:

 - Nabywanie przez dzieci umiejętności określania różnych źródeł dymu.

- Nabywanie umiejętności określania przyczyn wydobywania się różnych dymów, w tym dymu papierosowego.

 - Uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

. - Uświadomienie dzieciom skutków palenia papierosów

. - Uchronienie dzieci przed „biernym paleniem”.

 - Poprawa potencjału zdrowotnego i jakości życia całego społeczeństwa poprzez podejmowanie różnych działań (zakaz spalania śmieci w piecach, zakładanie katalizatorów w samochodach)

Dlatego też  w naszym przedszkolu w  dniu 17.05 odbył się happening poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Uczestnikami były dzieci z grup starszych. Najpierw dzieci obejrzały projekcję multimedialną na temat szkodliwości dymu, i to nie tylko nikotynowego, na nasze zdrowie, poznały Dinusia i jego przygodę. Następnie mogły się odnieść do przedstawionych zagadnień, gdzie wykazały się dużą wiedzą i świadomością z płynących zagrożeń jakie niosą ze sobą żródła dymu.

 

 NIE PAL!!!

PALENIE SZKODZI TOBIE I OSOBOM W TWOIM OTOCZENIU

ostrzegają:

Przedszkolaki z Przedszkola Nr 14  w Koszalinie

Organizatorki:

K. Małek, I. Mazurkiewicz


Galeria


Przedszkole Nr 14
75-445 Koszalin
ul. M. Wańkowicza 15
tel. 94-343-26-83

e-mail: przedszkole14@przedszkole14.com Dyrektor: Irena Żurawska Wicedyrektor: Stela Radzewicz
Zdjęcie jednostki
Kalendarz wydarzeń

marzec 2019