A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A
Przedszkole Nr 14

"Leśne Duszki"

12.09.2016 19:58

Witamy po wakacjach! To my "Leśne duszki". W tym roku przedszkolnym jesteśmy juz pięciolatkami, czyli jakby nie patrzeć wesołe z nas średniaki. Przeprowadziliśmy się do nowej sali, w której wesoło spędzamy czas. Bardzo lubimy dowiadywać się nowych rzeczy o otaczającym nas świecie. Podczas pracy odkrywamy  świat poprzez działanie, obserwację, poszukiwanie i analizowanie. Uczymy się również przestrzegania zasad zgodnego życia, ze szczególnym naciskiem na swobodne i kulturalne komunikowanie się wzajemne. Staramy się wspólnie rozwiązywać konflikty, umiejętnie radzić sobie w sytuacjach trudnych, dostrzegać różnice między dobrem a złem. Poza pracą dużo czasu spędzamy na dowolnej zabawie w sali i w ogrodzie przedszkolnym, wykorzystując sprzęt do rozwijania sprawności fizycznej i rozładowania nagromadzonej energii. Chodzimy też na spacery w trakcie których utrwalamy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Obserwujemy zmieniającą się przyrodę, dostrzegając jej  piękno w różnych porach roku. Pięknie dzielimy wyrazy na sylaby i zdania na wyrazy. Liczymy w miarę możliwości i umiejętności każdego z nas. Ćwiczymy też sprawność naszych rączek dzięki różnym czynnościom manualnym w pracach plastyczno-konstrukcyjnych.

Czas w przedszkolu spędzamy bardzo wesoło na zabawie  i nauce, dając przykład młodszym przedszkolakom jak należy się zachowywać. 

Agnieszka Nilek


Galeria


Przedszkole Nr 14
75-445 Koszalin
ul. M. Wańkowicza 15
tel. 94-343-26-83

e-mail: przedszkole14@przedszkole14.com Dyrektor: Irena Żurawska Wicedyrektor: Stela Radzewicz
Zdjęcie jednostki
Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2019