A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A
Przedszkole Nr 14

Uroczyste spotkanie Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Rady Dzieci

20.02.2014 13:19

Uroczyste spotkanie

 Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Rady Dzieci

 

28 stycznia 2014r. odbyła się uroczysta narada w której uczestniczyli: Prezydium Rady Rodziców, Rady Oddziałowe, Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Dzieci wraz ze swoimi Rodzicami. Naradę rozpoczął Przewodniczący Rady Rodziców, który powitał wszystkich zebranych oraz przedstawił porządek spotkania i zaprosił członków Rady Dzieci o zaprezentowanie swojego wystąpienia. Rada Dzieci pod kierunkiem swojego opiekuna wicedyrektor Ireny Żurawskiej przedstawiła przygotowany program artystyczny. W ich wykonaniu zebrani obejrzeli taniec „Zimową poleczkę” oraz  inscenizację wiersza „Bałwan”. Po występie dzieci zostały przedstawione oraz odczytały zakres swoich obowiązków – podstawowym jest dbałość o przestrzeganie praw dziecka w placówce. Rada Dzieci zakończyła swoje wystąpienie „Piosenką o przedszkolu”. W dalszej części spotkania głos zabrała księgowa RR, która przedstawiła wpływy i wydatki za okres I półrocza. Następnie dokonano podsumowania półrocznej współpracy oraz przedstawienia efektów realizacji działań przez przedstawicieli Rady Pedagogicznej w następujących obszarach:

- Realizacja zadań strategicznych zawartych w Koncepcji Rozwoju Przedszkola na rok 2013/2014

- Realizacja Programu wychowawczego i Profilaktycznego

- Plan uroczystości i imprez i akcji

- Plan współpracy z rodzicami

- Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

- Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

- Działania innowacyjne podejmowane w przedszkolu

- Programy dodatkowe oraz koła zainteresowań       

Na koniec spotkania Dyrektor Danuta Zacharisz-Zmorzyńska   poinformowała o wstępnej analizie  wyników z przeprowadzonej w dniach 13-14 stycznia 2014r. ewaluacji zewnętrznej na temat "Organizacja procesów edukacji i rozwoju w sposób sprzyjający uczeniu się" przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Koszalinie. Następnie podziękowała wszystkim za wspaniałą pracę na rzecz dziecka.  

 Przedszkole Nr 14
75-445 Koszalin
ul. M. Wańkowicza 15
tel. 94-343-26-83

e-mail: przedszkole14@przedszkole14.com Dyrektor: Irena Żurawska Wicedyrektor: Stela Radzewicz
Zdjęcie jednostki
Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2019