Z okazji „Święta Drzewa” odbyły się w naszym Przedszkolu zajęcia ekologiczne, których celem było uwrażliwienie dzieci na potrzeby świata przyrody.  Przeprowadziła je dla dzieci specjalistka w temacie drzew, mianowicie, Pani Leśnik z Nadleśnictwa Karnieszewice. Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Przedszkolaki dowiedziały się również jakie wielkie znaczenie mają drzewa dla czystości powietrza, a tym samym zdrowia człowieka. W przedszkolnym ogrodzie każda grupa zasadziła swoje drzewko jednocześnie zobowiązała się do dbania o swoją roślinkę. Odbyły się również zabawy badawcze w przedszkolnym ogrodzie oraz miejski parku. W czasie tych zabaw nastąpiło polisensoryczna eksploracja różnych gatunków drzew.