Szanowni Państwo,

Rekrutacja do koszalińskich przedszkoli rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. o godzinie 15.00. Będzie ona prowadzona w formie elektronicznej pod adresem nabory.eduportal.koszalin.pl. Na wskazanej stronie w plikach do pobrania będą dostępne wszelkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego. Prosimy, aby przed przystąpieniem do wypełniania wniosku zapoznać się z zamieszczonymi dokumentami, zaczynając od instrukacji postępowania.

W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022, ze względu na trwający stan epidemii oraz minimalizowanie zakażenia koronawirusem, koszalińskie przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta Koszalina, wprowadziły drogę składania wniosków za pośrednictwem elektronicznych skrzynek e-mailowych. Wypełnione wnioski o przyjęcie kandydata do Przedszkola nr 14, należy przesyłać na adres p14.nabory@eduportal.koszalin.pl

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie mają możliwości elektronicznego przesłania dokumentów, mogą je złożyć w formie papierowej do urny, która znajduje się w przedsionku przedszkola, w godzinach 8.00 - 13.30. Dokumenty rekrutacyjne- wniosek wraz załącznikami rodzic/ opiekun prawny przekazuje do przedszkola wybranego jako pierwsze na liście preferowanych przedszkoli. Dokumenty powinny być  przekazane w zaklejonej kopercie, opisanej Rekrutacja Przedszkole Nr 14 . Potwierdzenie złożenia dokumentów otrzymacie Państwo na wskazany we wniosku adres elektroniczny. 

Obecnie możecie Państwo zapoznać się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji zamieszczonymi poniżej.