Rekrutacja do koszalińskich przedszkoli i szkół podstawowych rozpoczyna się 3 kwietnia.

Jest ona prowadzona w formie elektronicznej pod adresem nabory.eduportal.koszalin.pl. 

Poniżej w plikach do pobrania są dostępne wszelkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego.
Prosimy, aby przed przystąpieniem do wypełniania wniosku, zapoznać się z zamieszczonymi dokumentami, zaczynając od instrukcji postępowania.

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać (podpisują oboje rodzice/opiekunowie prawni) i wraz z załącznikami dostarczyć osobiście lub przesłać przez ePUAP do przedszkola pierwszej preferencji.

Przed przyjęciem dokumenty zostaną zweryfikowane pod względem kompletności.
Godz. przyjmowania dokumentów: 9.00 - 14.00

Telefon kontaktowy: 94 343 26 83