W miniony czwartek w Przedszkolu odbyło sięspotkanie pod hasłem „Spotkanie z literaturą” w ramach „Światowego Dnia Książki”. Z tej okazji gościliśmy: Panią Danutę Zachariasz-Zmorzyńską(emerytowaną już Panią Dyrektor Przedszkola),Panią Darię Kowalik (pisarkę wierszy dla dorosłych – w najbliższym czasie wydającą ilustrowaną książkę dla dzieci),Panią Dorotę Tryniszewską(zaprzyjaźnioną bibliotekarkę Przedszkola), przewodniczące Rady Rodziców: Panią Sylwię Gierszewską-Zielińską oraz Panią Karolinę Nagórską. Nie mogło zabraknąć Pani Dyrektor Przedszkola Ireny Żurawskiej oraz Pani Wicedyrektor Steli Radzewicz.Spotkanie poprowadziła Rada Dzieci: Magdalena Sobocińska oraz  Kuba Stefanowski. Występy taneczne i muzyczne zaprezentowali mali artyści z grupy „Liski”. Organizatorkami całego przedsięwzięcia była: Gabriela Krótka oraz Marta Grad. Spotkanie miało na celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników, rozwinięcie zainteresowania książką oraz rozbudzenie miłości do książek. W związku z tym mogliśmy usłyszeć przez zaproszonych gości recytację wierszy Jana Brzechwy „Samochwała”, „Kaczka Dziwaczka, „Kłamczucha” „Lokomotywa”. Obejrzeć można było również występy artystyczne zaprezentowane przez przedszkolną grupę dzieci.

„Światowy Dzień Książki” przyczynił się do stworzenia przezprzedszkolaów wystawy własnoręcznie wykonanych zakładek do książek, którą można podziwiać na holu przedszkola, oraz prac plastycznych tworzonych na podstawie ulubionych postaci z bajek.