PREZENTACJA  PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 14  w Koszalinie znajduje się w centrum osiedla KSM Przylesie, jest placówką publiczną prowadzoną przez Miejską Gminę Koszalin. Mieści się w przestronnym, celowo zaprojektowanym i wybudowanym budynku, który funkcjonuje od 3 marca 1986r.  Od samego  początku działa tak, aby wychowankowie czuli się bezpiecznie, byli dobrze przygotowani do szkoły, przedszkole cieszyło się uznaniem w środowisku, rodzice darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie i fachową pomoc a pracownicy mieli satysfakcjęz wykonywanej pracy.

Obecnie w przedszkolu znajduje się 11 oddziałów przedszkolnych. W budynku znajduje się 11 przestronnych sal zabaw przeznaczonych do dziennego pobytu dzieci, wyposażone w nowoczesne, certyfikowane zabawki i pomoce edukacyjne.  Przedszkole posiada także salę do zabaw i ćwiczeń ruchowych (z suchym basenem oraz sprzętem rehabilitacyjnym), bardzo pomoce miejsce do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz terapii logopedycznej. Bardzo ważnym miejscem w przedszkolu jest duży hol, miejsce do wspólnych zabaw, gier, prezentacji artystycznych, wystaw, warsztatów itp., z ekranem i rzutnikiem do prezentacji multimedialnych.

Atutem przedszkola jest duży ogród z licznymi drzewami i krzewami, który otacza przedszkole i jest wyposażony w zestawy zabawowe, mini skalnik, amfiteatr, kącik plastyczny  oraz miejsce do swobodnych gieri zabaw ruchowych. W atrium przedszkola znajduje się piaskownica, dwa zielone ogródki oraz zabawki ze szczególnym przeznaczeniem dla dzieci najmłodszych. To bardzo ważne miejsce dla dzieci w okresie adaptacji.

Przedszkole posiada własną kuchnię wyposażoną w nowoczesny sprzęt, stosuje zdrowe zasady żywienia oraz  HACCP.

Działania podejmowane w ramach

Planu Rozwoju Przedszkola Nr 14

Przedszkole Nr 14 w Koszalinie powstało 3 Marca 1986r. Od samego początku działa tak, aby wychowankowie czuli się bezpiecznie, byli dobrze przygotowani do szkoły, przedszkole cieszyło się uznaniem w środowisku, rodzice darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na fachową pomoc a pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

Bogaty dorobek przedszkola stanowią różnorodne tradycje, które na stałe wpisały się do kalendarza pracy przedszkola. Do tradycji należą między innymi:

- Festiwal Piosenki Przedszkolnej pn. „Mikrofon dla Przedszkolaka”,

- Przeglądy Teatrzyków Przedszkolnych,

- Konkurs Ekologiczno-Regionalny „Przyjaciel Przyrody”,

- Nauczycielski Teatr Lalek,

- Festyny Rodzinne,

- Rodzinne wyjścia do teatru,

- Wielopokoleniowe spotkania świąteczne.

W codziennej pracy z dziećmi nauczyciele stosują różnorodne, nowoczesne metody i formy pracy.Rozbudzają w ten sposób aktywność twórczą dziecka, rozwijają wiarę we własne siły i możliwości. Nasi wychowankowie otrzymują także dodatkowe wsparcie w rozwoju w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Od najmłodszych lat uświadamiamy dzieciom prawa dziecka, dlatego też powołana Rada Dzieci pomaga w upowszechnianiu i przestrzeganiu praw dziecka, przygotowuje do samorządności.

Od wielu lat prowadzimy różnorodnego rodzaju działania o charakterze proekologicznym mającym na celu kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych poprzez bezpośredni z nią kontakt. Nasze działania mają za zadanie przybliżyć dzieciom zagadnienia dotyczące ochrony środowiska oraz zapobieganie różnego rodzaju zagrożeniom. W przedszkolu od wielu lat, z dużymi sukcesami działa Przedszkolne Koło LigiOchrony Przyrody.